API

Tilgjengeliggjøring

For å komme i gang med moderne nettsider eller apper, så er det alltid lurt å starte med et sted å hente data fra. Et godt API er det aller beste utgangspunktet for suksess.

Deling og integrasjon

Når du har et bra API så vil dine kunder, samarbeidspartnere og andre enkelt kunne integrere mot dine løsninger. På denne måten kan du spare tid og effektivisere driften.

Utvikling

Når man utvikler APIer er det viktig å ha en god plan og benytte seg av kjente prinsipper. De som utvikler løsninger mot APIene bør føle at det er intuitivt og enkelt.

Drift

Våre APIer håndterer det aller meste av trafikk. Vi benytter oss av AWS skytjenester som er satt opp med automatiske funksjoner som passer på trafikk, oppetid og uønsket oppmerksomhet.

Noen referanser